صفحه اصلی نظرات و پرسش و پاسخ

آیا نرم افزار شماره زن فاسافتکو میتواند 50 شماره همزمان در یک صفحه چاپ کند ؟

پاسخ : نرم افزارهای شماره زن فاسافتکو میتوانند به هر تعداد شماره به صورت نامحدود را در یک صفحه چاپ نمایند.

شماره ها میتوانند به صورت مستقل تعریف شوند.

خروجی چاپ نرم افزار بسیار با کیفیت بالا جهت چاپ با حداکثر سرعت چاپگر است و خروجی چاپی مانند نرم افزارهای بی کیفیت به صورت عکس نمیباشد لذا سرعت دقت و کیفیت شماره چاپی بسیار بالا خواهد بود.

گزینه های تنظیمات فونت - رنگ - صعودی - نزولی - عمودی - با زاویه و .... در نرم افزار فراهم است.

دانلود راهنمای صوتی و توصیری نرم افزار شماره زن فاکتور

 news مطالب و توضیحات در خصوص نرم افزارها

RSS مشاهده RSS اخبار سایت و نرم افزارها

download مرکز دانلود نرم افزارها