جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸


جدید !نرم افزار شماره زن سوپر 20 فاسافتکو
مژده ! نسخه جدید شماره زن سوپر 20 فاسافت آماده شد. دانلود تست رایگان -
چاپ شماره سریال اتوماتیک اسنادامکانات جدید تر از نسخه قبلی
- سیستم طراحی قوی
- زوم - آندو و ریدو -
سیستم مدیدریت و دسته بندی صفحات چاپی جهت جلوگیری از سنگین شدن فایل پرینتر در هنگام چاپ تعداد بالا
- نسخه تست را میتوانید دانلود نمایید.


http://new.fardinkh.com/downloads.php?action=displaycat&catid=5

افزودن و تعریف نا محدود شماره مستقل در یک صفحه ( عمودی - افقی و یا با زاویه خاص) امکان تعریف نامحدود متن مستقل در یک صفحه ( عمودی - افقی و یا با زاویه خاص) و هر انچه که مورد نیاز شما باشد

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

Friday, August 9, 2019

« برگشت

news مطالب و توضیحات در خصوص نرم افزارها

RSS مشاهده RSS اخبار سایت و نرم افزارها

download مرکز دانلود نرم افزارها