دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵


نسخه جدید و آپدیت شماره زن اتوماتیک فاکتور سوپر 21 فاسافتمژده : آپدیت جدید نرم افزار شماره زن سوپر 20 نسخه 21 در سایت قرار گرفت. کاربران نسخه قبلی سوپر 20 که پشتیبانی آنها فعال است میتوانند به صورت رایگان به روزرسانی نمایند. جهت دریافت این به روزرسانی در قسمت درخواست پشتیبانی تیکت بدهید.
در این نسخه شاهد تغییرات بسیار مفیدی خواهید بود ولی نحوه کار نرم افزار تغییری نکرده است
در صورتیکه یکسال پشتیبانی رایگان شما پایان یافته است با تمدید پشتیبانی یکساله به مبلغ 20 هزار تومان میتوانید این نسخه را دریافت نمایید.شماره زن فاکتور اتوماتیک فاسافت


دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

Monday, June 13, 2016

« برگشت

news مطالب و توضیحات در خصوص نرم افزارها

RSS مشاهده RSS اخبار سایت و نرم افزارها

download مرکز دانلود نرم افزارها